Máy vi tính cấu hình 013

6,770,000.00 6,750,000.00